Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Badminton Bramsnæs

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer, hvortil der er mindst en suppleant. Suppleanten deltager i afdelingsbestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

 

Hovedopgaverne for afdelingsbestyrelsen er at

  • sørge for haltider i samarbejde med den tilknyttede skole og de øvrige brugere af hallen.
  • indkalde til og afholde afdelingsgeneralforsamling i henhold til foreningsvedtægterne.
  • føre regnskab og foranledige den årlige revidering heraf af foreningens kasserer.
  • komme med indstilling om kontingentfastsættelse til afdelingsgeneralforsamlingen.
  • ajourføre og distribuere medlemslisten.
  • fastlægge og i samarbejde med frivillige hjælpere afholde sociale arrangementer.

Desuden sørger afdelingsbestyrelsen for at ajourføre medlemmernes fødselsdata og give fødselarer, der fra 50 år fylder rundt og fra 75 år også halvrundt, en lille gave fra afdelingen.