Bliv medlem

Bliv medlem af SJOV SENIOR MOTION

Uanset om du er enkeltperson, I er et hold eller en mindre forening eller klub, er der fordele ved at være medlem af Sjov Senior Motion.

download

Du kan melde dig ind i en af afdelingerne eller blive personligt medlem af Sjov Senior Motion, hvis din idræt ikke er udbudt i foreningens afdelinger. Et hold eller en mindre forening kan også opnå flere fordele ved at indtræde i Sjov Senior Motion som en eller flere afdelinger.

Selvom du kun opfylder nogle af medlemskriterierne, kan du antagelig godt blive medlem. Er du bosiddende uden for Lejre Kommune, kan du blive medlem, hvis kapaciteten tillader det. Er du endnu ikke fyldt 50 år, kan du blive medlem, hvis du opfylder de øvrige medlemskriterier. Er din situation en helt tredje, så tag kontakt og spørg.

Som medlem kan man deltage i det sociale fællesskab, få nye bekendtskaber og måske etablere nye venskaber, man kan deltage i alle Sjov Senior Motions arrangementer og qua foreningens medlemskab af DGI, kan medlemmerne også deltage i alle DGIs arrangementer og kurser og er samtidig dækket af Idrættens Forsikringer, som både omfatter arbejdsskade-, ansvars-, retshjælps- og idrætsrejseforsikring samt psykologisk krisehjælp og frivillig idræts ulykkesforsikring.

Nogle af forsikringerne evelkommenr kun aktuelle for afdelinger/hold med instruktører, eller som eksempelvis rejser, men alle kan komme ud for en ulykke under eller til og fra idrætsudøvelsen, og alle kan risikere at blive voldsomt psykisk påvirket efter en traumatisk hændelse i forbindelse med aktivitet i foreningen – eksempelvis hvis en person falder om, eller man er vidne til en ulykke.

Et hold eller en mindre forening, som ikke er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven8797_1402_vaer-med_logo, kan også drage økonomisk fordel af et medlemskab af Sjov Senior Motion, fordi medlemskontingentet er mindre end lokalelejen eller brugerbetalingen på kommunens aktivitetscentre, haller eller andre lokaliteter. 

Desuden giver en større forening mulighed for en stærkere gennemslagskraft over for kommunen og andre myndigheder og organisationer.