Forretningsorden og opgavefordeling

SJOV SENIOR MOTION har udfærdiget forretningsorden for såvel bestyrelse som forretningsudvalg.

Forretningsordenen fastsætter regler for hvordan arbejdet i foreningen tilrettelægges og afvikles og er et vigtigt arbejdsredskab for bestyrelsen/forretningsudvalget, som bestyrelsen kan styre efter, og som hjælper bestyrelsen/forretningsudvalget til at udfylde sin rolle. Formålet med forretningsordenen er således blandt andet at sikre, at arbejdet i bestyrelsen/forretningsudvalget foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, og kan endvidere medvirke til, at det er lettere for nye bestyrelses-/forretningsudvalgsmedlemmer at sætte sig ind i arbejdet, og kendskabet til forretningsordenens indhold uden for bestyrelsens/forretningsudvalgets kreds kan være med til at lette forståelsen for bestyrelsens/forretningsudvalgets opgaver og arbejdsform.

Forretningsorden for bestyrelse

(PDF) – Klik på linket (blå tekst) for at se bestyrelsens forretningsorden.

Forretningsorden for forretningsudvalg

(PDF) – Klik på linket (blå tekst) for at se forretningsudvalgets forretningsorden.

Opgavefordeling.

Der er udarbejdet en oversigt over den nuværende opgavefordeling i forretningsudvalget, som en hjælp for det enkelte forretningsudvalgsmedlem til at udfylde sin rolle. Opgavefordelingen kan ændres over tid alt efter de aktuelle forretningsudvalgsmedlemmers kompetencer og interesser. Kendskabet til oversigten over opgavefordeling kan medvirke til, at det er lettere for potentielle nye forretningsudvalgsmedlemmer at sætte sig ind i forretningsudvalgsarbejdet og kan være med til at lette forståelsen for forretningsud-valgets opgaver.

Forretningsudvalgets opgavefordeling

(PDF) – Klik på linket (blå tekst) for at forretningsudvalgets opgavefordeling.