Medlemsformer

Sjov Senior Motion har to medlemsformer:

afdelingsmedlemskab og personligt medlemskab.

Afdelingsmedlemskab.

Afdelingsmedlemmer er, som ordet siger, medlemmer af den eller de afdelinger, hvori de(n) ønskede aktivitet(er) udøves. Afdelingsmedlemmer kan deltage i afdelingens aktiviteter og sociale arrangementer og i foreningens arrangementer. Se mere under Afdelingsmedlem.

Personligt medlemskab.

Personlige medlemmer er medlem direkte af foreningen enten fordi medlemmet dyrker en motionsform, som ikke er omfattet af Sjov Senior Motions aktivitetspalet, eller fordi der er for få medlemmer til at danne en afdeling for den pågældende motionsform, som derfor udøves på et hold direkte under foreningen. Personlige medlemmer kan deltage i Sjov Senior Motions arrangementer. Se mere under Personlig medlem.

Alle medlemskaber anses for løbende indtil eventuel udmeldelse finder sted.