Afdelingsmedlem

Afdelingsmedlem.

Afdelingsmedlemmer er medlem af den afdeling i Sjov Senior Motion, som udbyder den ønskede aktivitet.

Medlemskab af en afdeling følger sæsonen fra september til august og anses for løbende indtil medlemskabet opsiges. Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvornår i sæsonen aktiviteten starter og slutter.

Afdelingsmedlemmer kan deltage i alle afdelingens arrangementer, i Sjov Senior Motions arrangementer og gennem Sjov Senior Motions medlemskab også i alle DGI arrangementer som eksempelvis kurser, stævner og aktivitetsrejser, samt medlemsarrangementer i Lejre Idrætsunion. Desuden udbydes mange forskellige instruktørkurser i DGI.

Hver afdeling afholder arrangementer for egne medlemmer, og det er op til hver enkelt afdeling, hvor mange årlige arrangementer, der afholdes. Det kan være alt fra kun sæsonafslut-ning til en bredere vifte af arrangementer: fællesspisninger, julefrokost, julehygge med glögg og æbleskiver, nytårstraktement med kransekage og champagne, nytårsfest med dans, forårsfrokost og sommerfest.

I mange afdelinger er der lidt socialt samvær under og/eller efter aktiviteten, og nogle afdelinger har fastlagt socialt samvær efter aktiviteten, som det naturligvis er frivilligt, om eller hvornår medlemmerne deltager i.

Afdelingernes arrangementer ud over afdelingsaktiviteten er ikke nødvendigvis kun af social karakter, men kan også eksempelvis være introduktion af ny aktivitet, egen aktivitet med (gæste-)instruktør/træner eller sammen med anden tilsvarende afdeling eller forening.