Personlig medlem

Personlig medlem.

Personlige medlemmer er medlem direkte af Sjov Senior Motion og dyrker en motionsaktivitet, som ikke er omfattet af Sjov Senior Motions afdelinger. Motionsaktiviteten udøves enten på et hold i Sjov Senior Motion eller eksternt Sjov Senior Motion eventuelt på individuelt plan.

Et personligt medlemskab af Sjov Senior Motion forudsætter overensstemmelse med foreningens formål jvf. vedtægternes § 2.

Personligt medlemskab af Sjov Senior Motion følger kalenderåret og anses for løbende indtil medlemskabet opsiges. Årskontingentet for kalenderåret 2023 er kr. 50,00.

Personlige medlemmer kan på lige fod med afdelingsmedlemmer deltage i alle  Sjov Senior Motions arrangementer og gennem Sjov Senior Motions medlemskab også i alle DGI arrangementer, som eksempelvis kurser, stævner og aktivitetsrejser, samt i Lejre Idrætsunions medlemsarrangementer. Desuden udbydes mange forskellige instruktørkurser i DGI.

Ligeledes omfattes personlige medlemmer af Sjov Senior Motion via DGI af Idrættens forsikringer, som indeholder de lovplgtige foreningsforsikringer: arbejdsskade-, ansvars-, idrætsrejse-, retshjælps- og krisehjælpsforsikring.

Sjov Senior Motion har gennem årene afholdt mange forskellige arrangementer eksempelvis udflugter, foredrag, jubilæum og hjertestarter-/førstehjælpskurser, hvor sidstnævnte har et årligt tilbagevendende arrangement, som p. t. er stillet i bero, men gerne genoptages på opfordring.

Tøv ikke med at kontakte Sjov Senior Motion for yderligere oplysninger.