Medlemsfordele

Medlemsfordele.

Medlemmer af Sjov Senior Motion, hvadenten det er som afdelingsmedlem eller personlig medlem, har flere fordele frem for at danne egen forening.

Den mest indlysende er, at medlemmerne kan deltage i alle Sjov Senior Motions arrangementer og gennem Sjov Senior Motions medlemsskab også i alle DGI arrangementer som eksempelvis kurser, stævner og aktivitetsrejser. Desuden udbydes mange forskellige instruktørkurser.

Ligeledes gennem Sjov Senior Motions medlemsskab af DGI, er alle foreningsmedlemmer dækket af den lovpligtige foreningsforsikring, som omfatter arbejdsskadeforsikring (hvis trænere eller frivillige kommer til skade), ansvarsforsikring, idrætsrejseforsikring (dækker medlemmer og instruktører på udlandsrejse), retshjælpsforsikring og psykologisk krisehjælp (hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse som en ulykke eller pludselig opstået sygdom).

Medlemmer af Sjov Senior Motion kan deltage i alle medlemsarrangementer i Lejre Idrætsunion, som Sjov Senior Motion er tilsluttet.

Sjov Senior Motion har færdigformulerede vedtægter og aflaster derved afdelingerne administrativt. Vedtægterne sikrer blandt andet medlemmerne mod at blive pålagt personlige og/eller økonomiske forpligtelser ud over kontingentet, og da det kan virke uoverskueligt for de, som ikke er vant til at læse lovtekster, vedtægter og ligenende tunge tekster med paragraffer og paragrafhenvisninger, er der udarbejdet korte afdelingsvedtægter, som omfatter de væsentligste bestemmelser for afdelingens daglige drift. Afdelingerne kan dermed beskæftige sig med kærneopgaven: aktiviteten.

Afdelingsmedlemmer kan modsat personlige medlemmer også deltage i de arrangementer, den enkelte afdeling, man er medlem af, afholder eksempelvis julefrokost og sommerfest.

Uanset om man er afdelingsmedlem eller personlig medlem, er man gennem sit medlemsskab en del af noget større med mulighed for stærk gennemslagskraft overfor kommune og andre myndigheder og organisationer til at fremme foreningens og dermed egne interesser.