Medlemsfordele

Medlemsfordele.

Uanset om du er enkeltperson, I er et hold eller en mindre forening eller klub, er der fordele ved at være medlem af SJOV SENIOR MOTION.

Medlemskab af Sjov Senior Motion giver mindst mulig administrativt arbejde. Et hold eller en mindre forening, som ikke er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, kan også drage økonomisk fordel af et medlemskab af Sjov Senior Motion, fordi medlemskontingentet er mindre end lokalelejen eller brugerbetalingen på kommunens aktivitetscentre, haller eller andre lokaliteter.

Medlemmer af Sjov Senior Motion, hvad enten det er som afdelingsmedlem eller personlig medlem, har flere fordele frem for at danne egen forening.

Den mest indlysende er, at medlemmerne kan deltage i alle Sjov Senior Motions arrangementer og gennem Sjov Senior Motions medlemsskab også i alle DGI arrangementer som eksempelvis kurser, stævner og aktivitetsrejser. Desuden udbydes mange forskellige instruktørkurser.

Ligeledes gennem Sjov Senior Motions medlemskab af DGI, er alle foreningsmedlemmer dækket af den lovpligtige foreningsforsikring, som omfatter arbejdsskadeforsikring (hvis trænere eller frivillige kommer til skade), ansvarsforsikring, idrætsrejseforsikring (dækker medlemmer og instruktører på udlandsrejse), retshjælpsforsikring og psykologisk krisehjælp (hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse som en ulykke eller pludselig opstået sygdom).

Medlemmer af Sjov Senior Motion kan deltage i alle medlemsarrangementer i Lejre Idrætsunion, som Sjov Senior Motion er tilsluttet.

Sjov Senior Motion har færdigformulerede vedtægter og aflaster derved afdelingerne administrativt. Vedtægterne sikrer blandt andet medlemmerne mod at blive pålagt personlige og/eller økonomiske forpligtelser ud over kontingentet, og da det kan virke uoverskueligt for de, som ikke er vant til at læse lovtekster, vedtægter og lignenende tunge tekster med paragraffer og paragrafhenvisninger, er vedtægterne for afdelingerne samlet i § 9, og afdelingerne har mulighed for at forfatte en forretningsorden, indeholdende info specifikt for den enkelte afdeling som aktivitet, stiftelsesdato, afdelingsnavn antal udvalgsmedlemmer m. v. Afdelingerne kan dermed beskæftige sig med kærneopgaven: aktiviteten.

Afdelingsmedlemmer kan modsat personlige medlemmer også deltage i de arrangementer, den enkelte afdeling, man er medlem af, afholder eksempelvis julefrokost og sommerfest.

Uanset om man er afdelingsmedlem eller personlig medlem, er man gennem sit medlemskab en del af noget større med mulighed for stærk gennemslagskraft overfor kommune og andre myndigheder og organisationer til at fremme foreningens og dermed egne interesser.8797_1402_vaer-med_logo

Desuden giver en større forening mulighed for en stærkere gennemslagskraft over for kommunen og andre myndigheder og organisationer.