Arrangementer

Arrangementer i Sjov Senior Motion

Sjov Senior Motion arrangerer løbende forskellige arrangementer, der som hovedregel afholdes i dagtimerne. De fleste arrangementer er for foreningens medlemmer, men enkelte er åbne for alle.

Foreningens arrangementer er oftest med relation til vedtægternes formålsparagraf eller til selve foreningen. Det kan eksempelvis være foredrag om idræt, sundhed, adfærd og foreningsjubilæer. Der har dog også været afholdt selvfinansierede ture til for eksempel Christiansborg med rundvisning og efterfølgende spisning i Snapsetinget.

Nogle arrangementer er tilbagevendende, mens andre er enkeltstående arrangementer.

Det seneste tiltag er et aldersrelateret selvforsvarskursus for mobile seniorer. Såfremt der er interesse for det, kan flere kurser afholdes fra foråret 2024 og frem. Er der tilstrækkelig interesserede kan en afdeling etableres.

Desuden deltager Sjov Senior Motion i DGI projekterne “Hold hjernen frisk” og “Den demensvenlige forening” og i projekt “Bevæg dig for livet”.

Se mere under henholdsvis Kommende arrangementer og Afholdte arrangementer.