Foreningsbeskrivelse

Foreningsbeskrivelse for Sjov Senior Motion

Sjov Senior Motion er en flerstrenget idrætsforening fortrinsvis for Lejre Kommunes pensionister, efterlønsmodtagere, fleksjobbere og tilsvarende ordninger primært over 50 år, hvor der dyrkes forskellige former for motion i de respektive afdelinger eller på hold med fokus på tilhørende socialt samvær.

Sjov Senior Motion har på nuværende tidspunkt afdelinger og hold fordelt på aktiviteterne badminton, bordtennis, cykling, dans, gymnastik, hjernemotion (motion for krop og hjerne, udendørs), line dance og madlavning for mænd. Medlemmerne udøver de enkelte aktiviteter fordelt på forskellige faciliteter i Lejre Kommune.

Er aktivitetsudøverne for få til at etablere en afdeling, kan de blive personlige medlemmer af Sjov Senior Motion, og dermed stadig opnå fordelene ved foreningsmedlemsskabet. Aktiviteten udøves da på et hold direkte under foreningen.

Der er også mulighed for personligt medlemsskab af Sjov Senior Motion, hvis man dyrker en idræt, som ikke er omfattet af Sjov Senior Motions aktivitetspalet, eller dyrker motion som selvorganiseret aktivitet eller på egen hånd eksempelvis motionsløb og stavgang.

Sjov Senior Motion er åben for initiativer til nye aktiviteter og yder gerne sparring til opstart af ny afdeling eller hold. Der er procedurer og færdigformulerede vedtægter, så afdelingerne aflastes mest muligt for det administrative arbejde.