Vedtægter for SJOV SENIOR MOTION

Vedtægter skrives for at sikre såvel forening som medlemmer og for brug som opslagsværk ved tvivl eller uenigheder, og er derudover hovedsagelig til brug i samarbejdet med kommunen, DGI, LIU og eventuelle andre samarbejdspartnere samt internt i forretningsudvalget og bestyrelsen.

Vedtægter Sjov Senior Motion

(PDF)  – Klik på linket (blå tekst) for at se foreningsvedtægter

Da det kan virke uoverskueligt for de, som ikke er vant til at læse lovtekster, vedtægter og lignende tunge tekster med mange paragraffer og paragrafhenvisninger, er vedtægter for afdelingerne samlet i § 9, og afdelingerne har mulighed for at forfatte en forretningsorden, indeholdende info specifikt for den enkelte afdeling som aktivitet, stiftelsesdato, afdelingsnavn antal udvalgsmedlemmer m. v.

Forslag til afdelingers forretningsorden

(PDF) – Klik på linket (blå tekst) for at se forslag til afdelingers forretningsorden. LINK VIRKER P. T. IKKE. Kontakt sekretæren på nedenstående mail for at få tilsendt dokumentet.

Kontakt gerne sekretær i Sjov Senior Motion for færdigudfyldelse af forretningsorden for afdelinger ved etablering af afdeling eller for ændringer i eksisterende forretningsorden for afdelingen (eksempelvis antal medlemmer afdelingsudvalget eller bankfuldmagt) på sekr@mail.dk.