Vedtægter for Sjov Senior Motion

Vedtægter skrives for at sikre såvel forening som medlemmer og for brug som opslagsværk ved tvivl eller uenigheder og er der ud over hovedsagelig til brug i samarbejdet med kommunen, DGI, LIU og eventuelle andre samarbejdspartnere samt internt i forretningsudvalget og bestyrelsen.

Vedtægter Sjov Senior Motion

(PDF)  – Klik på linket (blå tekst) for at se foreningsvedtægter

Da det kan virke uoverskueligt for de, som ikke er vant til at læse lovtekster, vedtægter og lignende tunge tekster med mange paragraffer og paragrafhenvisninger, er der udarbejdet korte afdelingsvedtægter, som omfatter de væsentligste bestemmelser for afdelingens daglige drift og info specifikt for den enkelte afdeling som aktivitet, stiftelsesdato og afdelingsnavn.

 

Korte afdelingsvedtægter

(PDF) – Klik på linket (blå tekst) for at se korte afdelingsvedtægter med de væsentligste bestemmelser for afdelingers daglige drift.

Kontakt sekretær i Sjov Senior Motion for færdigudfyldelse af afdelingsvedtægter ved etablering af afdeling eller for ændringer i eksisterende afdelingsvedtægter (eksempelvis antal medlemmer afdelingsbestyrelsen).