Medlemsskab af afdelingen

Medlemsskab af afdeling Badminton Bramsnæs

 

Medlemskab kan indgåes på et hvilket som helst tidspunkt i sæsonen og anses for løbende indtil eventuel udmeldelse finder sted. Sæsonen løber fra september til august.

Alle nye medlemmer har ret til en måneds prøvetid, inden der skal betales kontingent, såfremt medlemsskab ønskes.

Ved udmeldelse i et indeværende sæsonår sker ingen tilbagebetaling af det indbetalte kontingent.

 

Aktive spillere kan konvertere medlemsskabet til passivt medlemsskab efter mindst 3 års aktivt medlemsskab. Passive medlemmer kan spille i det omfang, der er kapacitet til det, og kan deltage i afdelingens sociale arrangementer og ligeledes i foreningens tilbud og arrangementer på lige fod med aktive medlemmer.

Konvertering fra aktivt til passivt medlemskab skyldes ofte længerevarende skader/sygdom eller svigtende fysik. Passivt medlemsskab kan konverteres tilbage til aktivt medlemsskab.

Medlemskontingent for passive medlemmer er reduceret i forhold til medlemskontingent for aktive medlemmer. Passive medlemmer har en let forhøjet egenbetaling til de af afdelingens sociale arrangementer, der har deltagerbetaling.