Medlemsskab af afdelingen

Medlemskab af afdeling Badminton Bramsnæs

Medlemskab kan indgås på et hvilket som helst tidspunkt i sæsonen og anses for løbende indtil eventuel udmeldelse finder sted. Sæsonen løber fra september til august.

Alle nye medlemmer har ret til en måneds prøvetid, inden der skal betales kontingent, såfremt medlemskab ønskes.

Ved udmeldelse i et indeværende sæsonår sker ingen tilbagebetaling af det indbetalte kontingent.

Aktive spillere kan konvertere medlemskabet til passivt medlemskab efter mindst 3 års aktivt medlemskab. Passive medlemmer kan i det omfang, der er kapacitet til det, spille nogle få gange for at afprøve, om de kan spille igen, og kan deltage i afdelingens sociale arrangementer og ligeledes i foreningens tilbud og arrangementer på lige fod med aktive medlemmer.

Konvertering fra aktivt til passivt medlemskab skyldes ofte længerevarende skader/sygdom eller svigtende fysik. Passivt medlemskab kan konverteres tilbage til aktivt medlemskab.

Medlemskontingent for passive medlemmer er reduceret i forhold til medlemskontingent for aktive medlemmer. Passive medlemmer har en let forhøjet egenbetaling til de af afdelingens sociale arrangementer, der har deltagerbetaling.