Kontingent og bankkonto

Kontingent

Medlemskontingent er gældende for en sæson fra september til august og fastsættes af afdelingsudvalget jvf. vedtægterne og meddeles medlemmerne inden sæsonstart.

Kontingent for sæson 2021/2022:

Aktive spillere: kr. 100,00.

Passive medlemmer: kr. 75,00

Kontingenterne er ekstraordinært nedsat i denne sæson. Normalt er beløbene henholdsvis kr. 150,00 og kr. 100,00.

Kontingent indbetales på nedenstående konto inden afholdelse af årsmøde.

Medlemsskabet anses for løbende indtil udmeldelse finder sted. Ved udmeldelse i et indeværende sæsonår sker ingen tilbagebetaling af det indbetalte kontingent.

Bankkonto

Afdelingens bankkonto:   Registreringsnr. 9570   Kontonr. 13477620