Kontingent og bankkonto

Kontingent

Medlemskontingent er gældende for en sæson fra september til august og fastsættes jvf. vedtægterne af afdelingsudvalget og meddeles medlemmerne inden sæsonstart.

Kontingent for sæson 2023/2024:

Aktive spillere: kr. 200,00.

Passive medlemmer: kr. 100,00

Kontingent indbetales på nedenstående konto inden afholdelse af årsmøde.

Medlemskabet anses for løbende indtil udmeldelse finder sted. Ved udmeldelse i et indeværende sæsonår sker ingen tilbagebetaling af det indbetalte kontingent.

Bankkonto

Afdelingens bankkonto:   Registreringsnr. 9570   Kontonr. 13477620